Kontakt

FH Jarosław Woźniak
OSOBUS – Transport osobowy
Kopacz 15k
59-500 Złotoryja
NIP: 616-100-93-28

 

 

 

 

 

OSOBUS w twoim smartfonie

Nasza aplikacja jest już dostępna na Google Play.

pobierz z Google Play
Imię i Nazwisko
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H. Jarosław Woźniak, Kopacz 15k, 59-500 Złotoryja

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zgłoszenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji przesłanego zgłoszenia
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przesłanego zgłoszenia